Werkwijze

U dient een aanvraag in bij CIOS Events. Wij checken of uw vraag past binnen de kaders van één van onze mbo-opleidingen Sport & Bewegen. We zoeken contact met u en bespreken uw plannen, een mogelijk tijdspad, de begeleiding en de eventuele kosten. Als we van beide kanten mogelijkheden zien, brengen we u in contact met de juiste (groep) studenten en kan uw project van start gaan.

Een docent van het CIOS coacht de student gedurende het hele project. U bent daarnaast beschikbaar voor vragen en begeleidt de student vanuit uw rol als opdrachtgever tijdens de uitvoeringsfase. Samen met de docent beoordeelt u de student aan het eind van het project.