Recencies

Steven de Boer

Als buurtsportcoaches van Ferwerderadiel krijgen wij ieder schooljaar hulp van cursisten van het CIOS bij de organisatie van de gemeentelijke sportdag. Als buurtsportcoaches geven wij de cursisten vooraf de nodige informatie en sturen wij tijdens de sportdag de CIOS-sers aan. Hun taak is om de verschillende onderdelen die tijdens deze sportdag op het programma staat, te begeleiden. Ze leggen de onderdelen uit, doen het spel eventueel voor, enthousiasmeren en motiveren de kinderen, leggen de spelregels uit, houden  scores bij en helpen vaak ook nog een handje bij het klaarzetten en opruimen van de onderdelen. Dankzij de hulp van de cursisten van het CIOS hoeven de leerkrachten alleen de kinderen te begeleiden en kunnen wij hen een zorgeloze sportdag aanbieden!

Steven de BoerProjectmedewerker sport, gemeente Ferwerderadiel
Robin Mulder

Revalidatie Friesland organiseert jaarlijks een sponsortocht. In 2016 had de tocht als goed doel: sporten en bewegen mogelijk maken voor mensen met een beperking.
Naast diverse fiets- en wandeltochten werd in 2016 ook een hardloopparcours uitgezet in Beetsterzwaag. Studenten van het CIOS organiseerden succesvol dit (deel)event voor het goede doel.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje op: https://www.revalidatie-friesland.nl/activiteiten/sponsortocht/

Robin MulderRevalidatie Friesland, medewerker bureau sport
Geert Heerschop

Een bijeenkomst van bijna 300 enthousiaste personeelsleden van de christelijke basisscholen in de gemeente De Fryske Marren en de plaats Heerenveen van de stichting CBO Meilan  in samenwerking met het CIOS en Sportstad Heerenveen, kan dat?

Jazeker… zeer de moeite waard om samen met studenten en leerkrachten van het CIOS Heerenveen een programma  samen te stellen waarbij iedereen kon bewegen. Of het nu mindfulniss, volleybal, gezond koken, kaatsen of jogging betrof er was voor iedereen wel iets bij om echt in beweging te komen.

Na een spetterende gezamenlijke opening heeft Gerard Kemkers ons vanuit zijn filosofie geleerd dat, wil je optimale prestaties leveren je dat alleen gezamenlijk kan bereiken.

 “Leerkrachten kom in beweging en doe dat gezamenlijk als team!”

Vervolgens hebben we het geleerde in praktijk kunnen brengen onder leiding van betrokken CIOS studenten. Zij namen ons mee naar de verschillende activiteiten zowel in- als outdoor.

Tijdens een heerlijke lunch is gezellig na gesproken over alle bewegingsactiviteiten. Om vervolgens niet in te dutten hebben de studenten ons getrakteerd op fillergames. Deze spelletjes kunnen worden gebruikt op je eigen groep op school. En zoiets concreets werd zeer gewaardeerd door iedereen.

Onder het genot van een drankje is er nog lang na gesproken over deze ‘beweeg’ dag. Daarbij is een compliment voor de CIOS studenten zeker op zijn plaats!

Geert HeerschopCollege van bestuur, CBO Meilân
Madeleine van der Kooij

November 2015 hebben studenten van niveau 2 en 3 van het CIOS Heerenveen Leeuwarden meegedaan aan het project ”Schaatsen voor water” voor Plan Nederland. Dit is een concept dat al 15 keer is uitgevoerd, waarmee basisschool leerlingen rondjes gaan schaatsen op de ijsbanen door heel Nederland en zich per rondje laten sponsoren. Het geld dat ze hiermee ophalen komt ter beschikking aan drinkwater voorzieningen in Mali. Hiermee wil Plan bereiken dat kinderen en vooral meisjes minder ver hoeven te lopen om water te halen en daardoor meer gelegenheid hebben om naar school te gaan. Plan is een organisatie die zich wereldwijd inzet om meisjes meer tot hun recht te laten komen. Zo is er ieder jaar ook een actie rond Wereld meisjesdag 11 oktober. Kijk voor meer informatie op https://www.plannederland.nl/investeer-in-meisjes. Kortom het is dus een heel mooi initiatief dat het CIOS Heerenveen Leeuwarden mee werkt aan dit evenement.

Wat hebben de leerlingen zoal gedaan. Ten eerste moest alles op de ijsbanen in orde gemaakt worden voor ontvangst van de schoolkinderen op verschillende dagen, dan de kinderen ontvangen. Voor sommige betekende dat in het Kimo pak kruipen en de kinderen een hartelijk ontvangst geven en rondjes mee schaatsen op de ijsbaan. Dan kwamen de kinderen op de ijsbaan. Sommige moesten geholpen worden met het aan en uit trekken van de schaatsen, na een gezamenlijke start, door meestal een van de topsport schaatser moesten de rondjes die geschaatst werden worden afgetekend. Na een half uur kon er drinken worden uitgedeeld en naderhand alles weer opruimen zodat de ijsbaan netjes achterbleef. De totale opbrengst in heel Nederland was in 2015 € 310.000 voor waterprojecten in Malawi.

Ook in 2016 zal er weer het project Schaatsen voor water worden georganiseerd. Dit zal plaats vinden in de periode van 14 tot en met 25 november 2016, en het CIOS Heerenveen Leeuwarden heeft al toegezegd hier weer medewerking aan te willen verlenen.

Madeleine van der KooijCoördinator Schaatsen voor Water van Plan Nederland